Đề Xuất 1/2023 # Công Bố Lưu Hành Mỹ Phẩm Sản Phẩm Nước Hoa # Top 4 Like | Dicvungtaugateway.com

Đề Xuất 1/2023 # Công Bố Lưu Hành Mỹ Phẩm Sản Phẩm Nước Hoa # Top 4 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Công Bố Lưu Hành Mỹ Phẩm Sản Phẩm Nước Hoa mới nhất trên website Dicvungtaugateway.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Bước 1: Tiến hành lập phiếu công bố mỹ phẩm và bản mềm

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm được lập theo mẫu Phụ lục số 01-MP, cách ghi các nội dung trong Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo hướng dẫn tại Phụ lục số 02-MP. Nội dung chi tiết bao gồm:

Các sản phẩm cùng một chủ sở hữu sản phẩm thuộc một trong các trường hợp sau đây được phép công bố trong một Phiếu công bố:

Sản phẩm mỹ phẩm được sản xuất hoàn chỉnh tại mỗi công ty sản xuất khác nhau thì công bố riêng. Trường hợp có trên một công ty tham gia các công đoạn sản xuất để sản xuất ra một sản phẩm hoàn chỉnh thì lập chung trong một Phiếu công bố và phải nêu rõ tên và địa chỉ đầy đủ của từng công ty;

Các sản phẩm được đóng dưới tên chung và được bán dưới dạng một bộ sản phẩm. Riêng đối với các sản phẩm cùng tên, cùng dòng sản phẩm có công thức tương tự nhau nhưng có màu sắc hoặc mùi khác nhau phải được công bố riêng; và

Các dạng khác sẽ được Cục Quản lý dược – Bộ Y tế quyết định dựa vào quyết định của Hội đồng mỹ phẩm ASEAN.

Về công bố tính năng của sản phẩm:

Mỹ phẩm được sử dụng cho những phần cho phép của cơ thể với mục đích duy nhất hoặc mục đích chính là làm sạch, làm thơm hoặc thay đổi vẻ bề ngoài hoặc điều chỉnh mùi cơ thể hoặc bảo vệ, giữ gìn chúng trong điều kiện tốt. Còn những công dụng khác phải được liệt kê tại công dụng thứ hai hoặc công dụng thêm.

Những công bố tính năng, mục đích sử dụng sản phẩm mỹ phẩm sẽ không được chấp thuận: Tăng cường cảm xúc và hấp dẫn giới tính.

Cách ghi thành phần công thức có trong sản phẩm mỹ phẩm:

Thành phần có trong công thức sản phẩm phải được ghi đầy đủ theo thứ tự hàm lượng giảm dần.

Nêu đầy đủ tỷ lệ phần trăm của các thành phần có quy định về giới hạn nồng độ, hàm lượng tại các Phụ lục (Annexes) của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN. Giữa hàng đơn vị và hàng thập phân được đánh dấu bằng dấu phẩy (“,”).

Tên thành phần phải được ghi bằng danh pháp quốc tế.

Ngôn ngữ trình bày trong Phiếu công bố là tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

Tổ chức, cá nhân đứng tên công bố sản phẩm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính phù hợp các nội dung của Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (bản có ký tên, đóng dấu) với dữ liệu công bố (bản mềm) đã khai báo hoặc nộp cho cơ quan quản lý.

Bước 2: Lập hồ sơ và trình tự thủ tục công bố lưu hành mỹ phẩm đối với mỹ phẩm trong nước

Đối với tổ chức, cá nhân là nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu mỹ phẩm và tự chịu trách nhiệm đưa mỹ phẩm ra thị trường:

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (02 bản) kèm theo dữ liệu công bố (bản mềm của Phiếu công bố);

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (có chữ ký và đóng dấu của doanh nghiệp).

Đối với tổ chức, cá nhân đưa mỹ phẩm ra thị trường không phải là nhà sản xuất thì cần phải có đầy đủ các giấy tờ sau:

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (02 bản) kèm theo dữ liệu công bố (bản mềm của Phiếu công bố);

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (có chữ ký và đóng dấu của doanh nghiệp).

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà sản xuất (có chứng thực hợp lệ);

Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ Giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường

Đối với mỹ phẩm nhập khẩu

Phiếu Công bố sản phẩm mỹ phẩm (02 bản) kèm theo dữ liệu công bố (bản mềm của Phiếu công bố);

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà sản xuất/ Giấy chứng nhận đầu tư của cá nhân, tổ chức đưa mỹ phẩm ra thị trường (có chứng thực hợp lệ);

Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ Giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam. Giấy uỷ quyền phải là bản có chứng thực chữ ký và được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật; and

Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS): Chỉ áp dụng đối với trường hợp công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu và đáp ứng các yêu cầu sau: CFS do nước sở tại cấp là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ, còn hạn. Trường hợp CFS không nêu thời hạn thì phải là bản được cấp trong vòng 24 tháng kể từ ngày cấp. CFS phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật.

Bước 3: Lưu trữ hồ sơ thông tin sản phẩm

Mỗi sản phẩm mỹ phẩm khi đưa ra lưu thông trên thị trường phải có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF – Product Information File) theo hướng dẫn của ASEAN lưu giữ tại địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Nội dung của Hồ sơ thông tin sản phẩm mỹ phẩm gồm có 4 phần như sau:

Phần 1: Tài liệu hành chính và tóm tắt về sản phẩm;

Phần 2: Chất lượng của nguyên liệu;

Phần 3: Chất lượng của thành phẩm;

Phần 4: An toàn và hiệu quả.

Nội dung chi tiết của Hồ sơ Thông tin sản phẩm mỹ phẩm quy định tại Phụ lục số 07-MP.

Trong đó, Phần 1 của Hồ sơ thông tin sản phẩm phải được xuất trình ngay cho cơ quan kiểm tra, thanh tra khi được yêu cầu; các phần khác nếu chưa đầy đủ thì xuất trình trong vòng 15-60 ngày kể từ ngày kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Thực hiện thủ tục công bố sản phẩm mỹ phẩm tại Cục Quản lý Dược Việt Nam

Trong thời hạn 20 – 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược Việt Nam có trách nhiệm ban hành số tiếp nhận công bố. Sau khi có số tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm, sản phẩm được tự do lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam.

Kết quả xử lý hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hoặc từ chối cấp số lần nhận bản báo cáo về sản phẩm mỹ phẩm.

Số biên nhận của phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm có giá trị 05 năm kể từ ngày phát hành. Sau 05 năm hết hạn, nếu tổ chức, cá nhân muốn tiếp tục bán sản phẩm trên thị trường thì phải công bố lại trước khi hết hạn biên lai biên bản báo cáo sản phẩm mỹ phẩm và nộp lệ phí duy trì theo quy định.

Dịch vụ của Công ty Luật Việt An về  công bố sản phẩm mỹ phẩm nước hoa

Tư vấn chuẩn bị và đánh giá hồ sơ công bố lưu hành mỹ phẩm sản phẩm nước hoa;

Soạn thảo hồ sơ pháp lý công bố lưu hành mỹ phẩm sản phẩm nước hoa;

Thay mặt Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục pháp lý với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về công bố lưu hành mỹ phẩm sản phẩm nước hoa;

Ngoài ra, công ty Luật Việt An sẽ hỗ trợ hướng dẫn công tác lưu trữ sau khi được cấp giấy phép, từ đó, giảm thiểu các vấn đề pháp lý phát sinh về việc công bố lưu hành mỹ phẩm trong công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thương Hiệu Dược Mỹ Phẩm Đình Đám Bioderma Công Bố Lưu Hành Tại Việt Tín

Nắng dùng mũ. Mưa dùng ô. Vậy khó khăn trong việc công bố lưu hành mỹ phẩm thì các doanh nghiệp dùng gì? Đương nhiên là dùng sự trợ giúp của Việt Tín rồi! Đừng quên là Việt Tín luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ các doanh nghiệp bất cứ khi nào các bạn cần!

Việt Tín có quen một khách hàng, trước đây chị ấy từng rất khổ sở vì làn da chi chít mụn. Chị có đi khám và dùng đủ loại thuốc cả đông lẫn tây y đều không khả quan. Nhưng mới đây gặp lại, chúng tôi không khỏi bất ngờ và ban đầu còn không kịp nhận ra chị. Khuôn mặt chị sáng sủa, không còn dày đặc hay chi chít mụn như trước nữa. Chị nói chị đã tìm cho mình được một “vị thuốc tiên” để cứu rỗi cho khuôn mặt của chị rồi và lần này chị cũng muốn kinh doanh luôn vị thuốc ấy nên đã nhờ sự trợ giúp của Việt Tín. Và các bạn biết không, chỉ sau khoảng một thời gian ngắn, chúng tôi đã giúp cho chị công bố thành công hàng loạt các sản phẩm thần thánh từ thương hiệu dược mỹ phẩm Bioderma – vị thuốc tiên đã giúp thay đổi cho khuôn mặt vị khách hàng yêu quý của Việt Tín.

Trong các sản phẩm của Bioderma đều chứa đựng những thành phần sinh học được nghiên cứu rất kỹ càng và tỉ mỉ. Các chuyên gia da liễu đã nghiên cứu dựa trên những vấn đề về da từ đó xây dựng những phương án giải quyết tốt nhất để kết tinh trong các sản phẩm của Bioderma. Vì vậy, không có gì lạ khi Bioderma được đánh giá là sản phẩm mỹ phẩm phù hợp tất các các loại da. Vậy mới biết vì sao vị khách của Việt Tín coi Bioderma giống như một “vị thuốc tiên”.

Những dòng sản phẩm của Bioderma được phân chia cho phù hợp với từng loại da hay từng đối tượng. Cụ thể như: dòng sản phẩm cho da nhạy cảm Sensibio; dòng sản phẩm cho da dầu,mụn Sébium; dòng sản phẩm cho da tổn thương Cicabio; dòng sản phẩm cho da khô Atoderma; dòng sản phẩm chống nắng; dòng sản phẩm chăm sóc tóc, chăm sóc cơ thể, chăm sóc da cho trẻ nhỏ,…

Chỉ trong một thời gian rất ngắn Việt Tín đã giúp cho khách hàng công bố thành công các sản phẩm của Bioderma, mặc dù việc đăng ký công bố có gặp khá nhiều vướng mắc.

VÌ SAO NÊN CHỌN VIỆT TÍN?

Việt Tín tự hào khi là đơn vị đã giúp cho hàng trăm doanh nghiệp công bố thành công các sản phẩm trong đó có công bố mỹ phẩm nhập khẩu. Chúng tôi có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình và giàu kinh nghiệm, luôn sẵn sàng bỏ ra 200% công lực để dốc sức hỗ trợ cho các doanh nghiệp.

Nếu có thắc mắc hay gặp khó khăn trong việc công bố các sản phẩm xin hãy liên hệ ngay với Việt Tín để được trợ giúp kịp thời.

Xin cảm ơn và chúc các quý doanh nghiệp thành công!

Việt Tín Hỗ Trợ Thành Công Việc Công Bố Lưu Hành Đối Với Hàng Loạt Sản Phẩm Mỹ Phẩm Dành Cho Bà Bầu Thuộc Thương Hiệu Juice Beauty

Luật Việt Tín đã trở thành một địa chỉ tin cậy cho các doanh nghiệp trong dịch vụ công bố mỹ phẩm. Từ những thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng thế giới đến những thương hiệu xuất xứ tại Việt Nam, Việt Tín đã giúp đỡ rất nhiều các doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm trong việc đưa những sản phẩm chất lượng này đến tay người tiêu dùng thông qua việc hỗ trợ công bố lưu hành sản phẩm. Đúng với tinh thần “Khó đến mấy đã có Việt Tín lo – Nhiều đến mấy Việt Tín cũng làm được”, Luật Việt Tín đảm bảo sẽ luôn là người đồng hành tin cậy đối với các doanh nghiệp!

Hôm nay, Việt Tín mang lại tin vui cho các chị em những người đã, đang và sắp chuẩn bị làm mẹ khi tuần vừa qua chúng tôi đã giúp đỡ một doanh nghiệp công bố thành công dòng sản phẩm dành cho các mẹ bầu có xuất xứ từ Mỹ – Juice Beauty

Thấu hiểu được tâm tư của các mẹ bầu trong việc giữ gìn cho làn da khỏe đẹp trước và sau khi sinh, Juice Beauty – thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên hữu cơ đã cho ra mắt thị trường rất nhiều dòng sản phẩm chăm sóc da an toàn. Nguyên liệu được sử dụng trong mỗi sản phẩm của Juice Beauty được đảm bảo là 100% từ tinh chất thiên nhiên, chủ yếu là thành phần từ các loại trái cây giàu vitamin, giàu chất dinh dưỡng như cherry, táo xanh, chanh,…. và thậm chí những nguyên liệu này còn được nhận xét là an toàn hơn cả thức ăn.

Bên cạnh đó, ngoài những sản phẩm chăm sóc da , Juice Beauty cũng cho sản xuất một số sản phẩm trang điểm dành cho các chị em phụ nữ mang thai với thành phần lành tính và hoàn toàn không gây độc hại. Đúng là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho các mẹ bầu phải không nào!

Trên thị trường Việt Nam hiện nay, không nhiều người biết đến dòng sản phẩm này, hoặc nếu có biết cũng chủ yếu là mua qua hình thức xách tay nên giá thành khá đắt đỏ. Việt Tín rất may mắn khi được góp sức mình hỗ trợ thành công doanh nghiệp trong việc công bố sản phẩm Juice Beauty.

Các doanh nghiệp cũng có thể trực tiếp đăng ký công bố lưu hành mỹ phẩm theo địa chỉ: https://vnsw.gov.vn/ và làm theo hướng dẫn.

VÌ SAO BẠN CẦN ĐẾN DỊCH VỤ CỦA LUẬT VIỆT TÍN?

Trên thực tế có không ít doanh nghiệp gặp vướng mắc trong việc đăng ký công bố lưu hành mỹ phẩm và cần đến sự tư vấn, trợ giúp của Việt Tín. Rất nhiều những loại mỹ phẩm đến khi đăng ký mới nảy sinh ra những vấn đề phức tạp, và Luật Việt Tín chúng tôi, với đội ngũ chuyên viên nhiệt tình và dày dặn kinh nghiệm đảm bảo sẽ giải quyết được tất cả những vấn đề đó.

Công Bố Sản Phẩm Mỹ Phẩm Tiếng Anh Như Thế Nào?

Theo quy định của pháp luật hiện hành tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế, hiện nay thủ tục công bố mỹ phẩm bắt buộc tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm phải thực hiện trước khi đưa mỹ phẩm ra thị trường. Ngoài việc hoàn thành thủ tục hành chính, công bố mỹ phẩm còn là cơ sở quan trọng giúp người tiêu dùng tin tưởng vào sản phẩm mà doanh nghiệp cung cấp. Bài viết này, Luật Hoàng Phi sẽ tư vấn một số vấn đề về công bố sản phẩm mỹ phẩm tiếng anh.

Điều kiện để công bố sản phẩm mỹ phẩm tiếng anh

Một là, doanh nghiệp thực hiện công bố mỹ phẩm phải được cấp phép trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, mua bán, xuất nhập khẩu mỹ phẩm.

Ba là, mỹ phẩm phải đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn, không gây hại cho sức khỏe người dùng, không chứa những chất cấm, những chất bị giới hạn mức độ phải nằm trong điều kiện cho phép.

Bốn là, doanh nghiệp công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước phải có giấy phép sản xuất hợp pháp.

Năm là, doanh nghiệp công bố mỹ phẩm nhập khẩu phải có 02 tài liệu, đó là giấy chứng nhận CFS và giấy ủy quyền của nhà sản xuất.

Thành phần tài liệu công bố cho mỹ phẩm nhập khẩu

Ngoại trừ những văn bản theo mẫu quy định của pháp luật Việt Nam thì thủ tục công bố sản phẩm mỹ phẩm tiếng anh bao gồm cả những tài liệu do đơn vị sản xuất ở nước ngoài cung cấp. Cụ thể:

– Phiếu công bố mỹ phẩm theo mẫu được ban hành của cơ quan nhà nước.

– Giấy chứng nhận lưu hành tự do ở nước sở tại do nhà sản xuất cung cấp được hợp pháp hóa lãnh sự phù hơp.

– Giấy ủy quyền của nhà sản xuất nước ngoài ủy quyền cho doanh nghiệp phân phối ở Việt Nam được hợp pháp hóa lãnh sự.

– Giấy ủy quyền khi doanh nghiệp phân phối ủy quyền cho một đơn vị thực hiện thủ tục thay.

Quy trình thực hiện thực hiện thủ tục công bố mỹ phẩm

Thứ nhất, chuẩn bị hồ sơ công bố mỹ phẩm. Doanh nghiệp có nhu cầu về công bố mỹ phẩm chuẩn bị các tài liệu theo trường hợp của đơn vị dựa trên những quy định pháp luật.

Thứ hai, nộp hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm tiếng anh tại Cục Quản lý dược trực thuộc Bộ Y tế Việt Nam.

Thứ ba, theo dõi đơn công bố mỹ phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung khi có yêu cầu để hồ sơ công bố mỹ phẩm không bị trả lại.

Thứ tư, khi hồ sơ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sẽ được cơ quan nhà nước cấp số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm.

Công bố sản phẩm mỹ phẩm tiếng anh qua Luật Hoàng Phi

Để có thể trở thành đại diện thay doanh nghiệp thực hiện công bố mỹ phẩm tổ chức đó phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Nếu không được cấp phép sẽ là vi phạm quy định của pháp luật. Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Hoàng Phi là một đơn vị đã đáp ứng được các điều kiện khắt khe và được cấp phép hoạt động cung cấp dịch vụ công bố mỹ phẩm. Dịch vụ của Luật Hoàng Phi thu hút và làm hài lòng khách hàng bởi:

– Nội dung tư vấn rõ ràng, dễ hiểu, đúng quy định của pháp luật về công bố mỹ phẩm.

– Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị tài liệu, đặc biệt là với công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu.

– Chuyên viên của chúng tôi sẽ đại diện khách hàng thực hiện mọi thủ tục với cơ quan nhà nước.

– Nhận kết quả từ cơ quan nhà nước, giao lại cho khách hàng và chúng tôi hỗ trợ pháp lý trong quá trình sử dụng.

Mọi thắc mắc về công bố sản phẩm mỹ phẩm tiếng anh hoặc dịch vụ của Luật Hoàng Phi quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline: 0981.378.999 – 0961.981.886 hoặc email lienhe@luathoangphi.vn.

Tìm hiểu thêm một số dịch vụ khác:

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Bạn đang đọc nội dung bài viết Công Bố Lưu Hành Mỹ Phẩm Sản Phẩm Nước Hoa trên website Dicvungtaugateway.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!